Rebranding

Poprawa wizerunku poprzez zmianę grafiki.

Zmiany, będące konsekwencją rozwoju są konieczne. Obok technicznej przebudowy np. strony internetowej konieczna jest modyfikacja warstwy wizualnej marki. Proponujemy profesjonalne przeprojektowanie grafiki, które może się łączyć także z modyfikacją logo, zmianą kolorystyki, czy też z wprowadzeniem nowego hasła.

Poniżej przykład:

Rebranding